את המצית המציאו בשנת 1829 , ואת הגפרור בשנת 1855 . משמע : הגפרור חדש יותר מהמצית !