1.שם השפה העברית בתנ"ך היא : "יהודית" .
2.המילה הראשונה שחידש אליעזר בן יהודה הייתה "מילון" . לפני כן , שמו של המילון היה " ספר מילים " .
3.חיים נחמן ביאליק חידש יותר מילים מאליעזר בן יהודה , כאשר חיים נחמן ביאליק חידש כ-300 מילים , לעומת 220 המילים שחידש אליעזר בן יהודה .
4.ו' החיבור יכולה לבוא אחרי פסיק ( וגם אחרי נקודה ) .
5.בימי התנך לא ידעו לקרוא ניקוד כמו שלנו , מכיוון שהניקוד הומצא רק באמצע של האלף הראשון לספירה .

מקור :
האקדמיה ללשון